ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ
Đóng của sổ
Nội quy sử dụng không gian tại BIIC
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN SỬ DỤNG FABLAB TẠI
TRUNG TÂM SÁNG KIẾN CỘNG ĐỒNG VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG
(BIIC)

PHẦN 1: THÔNG TIN TRƯỞNG NHÓM/DƠN VỊ (NGƯỜI ĐẠI DIỆN)
Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*
Ngày sinh*
Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu*
Ngày cấp*
Nơi cấp*
Nơi công tác
Địa chỉ hiện tại*
PHẦN 2: THÔNG TIN NHÓM/ĐƠN VỊ SỬ DỤNG FABLAB
Tên nhóm/đơn vị
Ngày thành lập nhóm
Nội dung hoạt động của nhóm
PHẦN 3: THÔNG TIN SỬ DỤNG FABLAB
Số lượng thành viên sử dụng*
Danh sách thành viên sẽ lên co-working space làm việc*  Thêm thành viên
#
 Xóa
#
1
Họ và tên*
Email*
Điện thoại*
CMND*
Thời gian ngồi làm việc*
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy
Chủ nhật
Thời gian bắt đầu sử dụng*
Thời gian kết thúc*
Danh sách thiết bị/dụng cụ đăng ký sử dụng:  Thêm thiết bị
STTTên thiết bịMục đích sử dụngMinh chứng đã được traningNguyên vật liệu cầnXóa
1
Cần hỗ trợ thêm gì từ BIIC:
 

NỘI QUY SỬ DỤNG PHÒNG FABLAB

1. Bảo quản tài sản, trang thiết bị trong phòng.

2. Giữ vệ sinh chung, không hút thuốc lá trong phòng.

3. Giữ nguyên hiện trạng các trang thiết bị, bàn ghế về hiện trạng ban đầu sau khi đã sử dụng xong.

4. không mang các chất gây nổ, dễ cháy và các chất cấm vào phòng.

5. Tắt chuông điện thoại khi đang làm việc.

6. Sử dụng thiết bị theo sự hướng dẫn của người quản lý phòng Fablab.

7. Tự trang bị nguyên vật liệu phục vụ cho việc sử dụng các trang thiết bị.

8. Sau khi sử dụng xong tắt hết các thiết bị điện.

 
 
GỬI ĐĂNG KÝ